අර්ජුනගේ කොට්ටය යටින් සිම් කාඩ්….

අර්ජුනගේ කොට්ටය යටින් සිම් කාඩ්….

අර්ජුන ඇලෝෂියස් සහ කසුන් පලිසේන ඇතුළු සැකකරුවන් රඳවා සිටින වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ H වාට්ටුව පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි සඟවා තිබූ ජංගම දුරකථන 03ක් හා සිම්කාඩ්පත් 05ක් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට හමුවී ඇති බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අද(05) කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දැනුම් දී ඇත. මින් එක දුරකථනයක සිම් කාඩ් පතක් අර්ජුන ඇලෝෂියස් නිදාගන්න කොට්ට යට තිබී හමුවුණු බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more
Page 102 of 102 1 101 102

TRENDING NOW

LATEST NEWS