ජීවන රටා

විද්‍යා පෙළහර…..

විද්‍යා පෙළහර…..

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ 74 වැනි සැසිවාරයට සමගාමීව සංවිධානය කොට ඇති විද්‍යාතාක්ෂණ හා අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය දෙසැම්බර් 5,6,7 සහ 8 දිනයන්හි...

Read more
දේදුනු ජීවිත වරදක් නොවෙයි…..

දේදුනු ජීවිත වරදක් නොවෙයි…..

ඉන්දියාව සමලිංගිකත්වය අපරාධයක් කරන අධිරාජ්‍යවාදී නීති උරුමයෙන් මීට මොහොතකට පෙර නිදහස් වුනා. සමලිංගික හැසිරීම් තවදුරටත් එරට අපරාධයක් නොවේ. ඉන්දීය අගවිනිසුරු...

Read more
දිලෙන ගැහැණියක්…..

දිලෙන ගැහැණියක්…..

සිගන ගැහැනියක්, යාචක ගැහැනියක් ලෝකයේ ආචාර්ය උපාධියකින් පිදුම් ලබා ඇත්නම්, සමහරවිට ඒ ඉන්දියාවේ සිංදුතායි සාප්කල් පමණක්ම විය හැක. ඇයට ලැබුණු ඉංදියානු...

Read more

TRENDING NOW